Hoppa till sidans innehåll

Ledarförsörjning


   

Stockholm baseboll och softboll klubb Ledarförsörjningsplan.                 

 

Rekrytera - utbilda - utveckla - behålla
Föreningens kanske svåraste utmaning och ett viktigt område inom föreningsutvecklingen är ledarförsörjning.  Att stimulera ledarförsörjningen, det vill säga att arbeta för att rekrytera, utbilda, utveckla och behålla kompetenta ledare, är en av föreningens angelägnaste uppgifter för att leda utvecklingen framåt av föreningen mot de mål som man önskar.

Engagerade och kunniga ledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla föreningens verksamhet, så att vi kan nå fler barn och ungdomar, och få dem att stanna kvar i föreningen och fortsätta att spela baseboll och softboll. Vi behöver därför stimulera och motivera människor för att locka dem att bli nya ledare, och sedan utveckla och uppmuntra dem så att de stannar kvar i föreningen som ledare.

I flera föreningar kan man se att det har blivit svårare att rekrytera organisationsledare som brinner för att lägga sin fritid på ideellt föreningsarbete. Dessutom är det många gånger det egna barnet och andras barn som är drivkraften till att man rekryteras ur föräldragruppen och ställer upp som barn- och ungdomsledare, men där kanske föräldrarna saknar egen erfarenhet av baseboll och softboll, vilket gör det något svårare.

Föreningens verksamhet
Verksamheten i en förening är en viktig faktor för att ledarna och medlemmarna ska välja att stanna kvar i föreningen. Lite grovt kan man dela in verksamheten i en förening i tre olika delar:

 • Träning och tävling
 • Utveckling och utbildning
 • Glädje, gemenskap och trivsel

Träning och tävling är ofta en naturlig del i verksamheten. Föreningen har en gång i tiden bildats för att ett antal människor fann varandra i ett gemensamt intresse kring att träna och tävla i baseboll och softboll. Träning och tävling utgör basen för verksamheten.

För att kunna bli bättre på att träna och tävla krävs utveckling och utbildning. En framgångsrik förening arbetar medvetet med utveckling av såväl föreningens verksamhet som enskilda individer.

Glädje, gemenskap och trivsel är den tredje viktiga pusselbiten. Utan dessa beståndsdelar är det svårt att behålla medlemmar. När barn och ungdomar får frågan om varför de håller på med idrott är svaret oftast att det är för att ha kul och för att träffa kompisar.


Arbetsbelastning, kunskap
De som ska hålla ihop verksamheten och se till att alla pusselbitarna finns med är ledarna i föreningen. Ju fler ledare som är engagerade, desto mindre arbetsbelastning blir det för respektive ledare. Det är viktigt för föreningen att ständigt se över behovet av ledare och hela tiden utbildar nya ledare. Det är också viktigt att ledarna tillsammans har mycket kompetens. En ensam ledare kan inte allt men tillsammans har de en stor kunskap och kompetens inom olika delar.

 

Vanligtvis skiljer man på två olika typer av ledare i en förening:

 • Organisationsledare
  Ledare som organiserar, utvecklar, planerar, driver, leder och administrerar föreningsarbetet, vilket i sin tur skapar organisatoriska, ekonomiska och sportsliga förutsättningar för föreningens verksamhet. För att kunna bedriva en bra idrott i föreningar är det en grundförutsättning att ha engagerade och kunniga organisationsledare.

  Exempel: Styrelser, kommittéer, valberedning och anställda.
 • Aktivitetsledare
  Ledare som möter och leder utövaren i aktiviteter, träning och/eller tävling, och som ser till att barn och ungdomar har roligt, mår bra och kan utvecklas inom baseboll och softboll.

  Exempel: Tränare, ledare, coacher, mentorer, domare, funktionärer och andra runt spelaren och laget.

Mål och riktlinjer

 • Att föreningen ska rekrytera ledare med en positiv människosyn och ambitioner att utveckla sin och andras kompetens
 • Att ledarna ska genomgå ledarutbildningar enligt Stockholm baseboll och softboll klubbs utbildningsplan
 • Att ledarna ska följa föreningens mål, policys och riktlinjer

 

Målgrupper för rekrytering av ledare

 • Föräldrar eller andra vårdnadshavare.
 • Äldre ungdomsspelare.
 • Spelare som avslutat sina karriärer.
 • Andra personer med praktisk erfarenhet av baseboll och softboll.
 • Intresserade spelare i spelartrupperna kan på prov delta som ledare i yngre årsgrupper eller att genomgå grundläggande utbildning.
 • Lämpliga äldre ungdomsspelare, som av olika skäl inte fortsätter som spelare, att fortsätta som barn- och ungdomsledare eller genomgå grundläggande utbildning.

Metoder

 • Minst två ledarträffar för styrelse, coacher och tränare varje år med aktuell information samt fördjupningsteman och utvärderingar av verksamheten en gång varje år.
 • En praktisk coach- och tränarträff per termin med olika träningsteman ex rörelseträning, slagning, pitching osv.
 • Ledarcoachprogram med tre träffar/år
 • Mentorprogram för spelare
 • Utbildningar för coacher och tränare enligt plan
 • Utbildningar för funktionärer ex domare och scorer
 • Utbildningar för föreningsledare enligt plan

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 14 MAJ 2022 16:20 Skribent: Stockholm baseboll
E-post: Adressen Gömd

Det här är baseboll:

 

Gilla oss på facebook:

Stockholm BSK i samarbete med:

 

 

 

MZ-plåt

 

 

 

 

 

En spänn om dan 

 

 

Banner_VK

 

 

Ange alt-text här.

 

MLB.com

 

Ange alt-text här.

Postadress:
Stockholms BSK - Baseboll och Softboll
Claesson, Tidagränd 8
12844 Bagarmossen

Kontakt:
Tel: +46736970142
E-post: info@stockholmbasebo...

Se all info