Hoppa till sidans innehåll

Information för nya medlemmar


Varmt välkommen till Stockholms Baseboll och Softboll Klubb!

Här kommer lite information om vår förening gällande organisation och hur vi bedriver vår verksamhet.

 

Två klubbar gick samman, lite kort historia

Föreningen bildades 1990, efter en sammanslagning av Bagarmossen, bildad 1956, och Skarpnäck, bildad 1961.

Vi bedriver vår verksamhet i huvudsak på Skarpnäcks sportfält, där det finns både baseboll- och softbollplan.

Stockholms Seniorer A spelar i elitserien och har sex SM-tecken, senast säsongen 2015. På softbollsidan har Stockholm två SM-guld för damer, 1991 samt 1997 men vi har för närvarande ingen softbollverksamhet för damer.  

Stockholm har dessutom varit framstående på ungdomssidan med åtta SM-guld på 2000-talet varav senast säsongen 2015, samt ett guld i Ungdomsmästerskapen 2021. Juniorlaget har varit i SM final 14 gånger under 2000-talet och tagit SM-guld åtta gånger av dessa, senast säsongen 2018.

Vi har även haft ett flertal spelare i samtliga landslag, ungdoms-, junior- och seniorlandslag.

Verksamhet

Varje åldersgrupp bereds möjlighet att bedriva sin verksamhet efter sina förutsättningar.

Vår ungdomsverksamhet sträcker sig upp till och med det år man fyller 19 år, efter det är man senior. Målet är att utbilda våra ungdomar till att ha så stora möjligheter som det går, att ta klivet in i vår seniortrupp på elitnivå. Om du väljer att inte spela på elitnivå finns möjlighet att spela i B-seniorlaget.

Föreningens verksamhet är till för alla och bygger helt på ideellt arbete. Baseboll är en lagsport och vi vill fostra våra spelare i god laganda och till ett sportsligt uppträdande både på och utanför planen. Ledare ska uppmuntra till diskussioner om etik och moral. Andan ska främjas genom samarbete över laggränserna. Spelare ska lära känna andra lag och hjälpa och stötta varandra. Föräldrar ska vara engagerade i klubbens verksamhet. Verksamheten för ungdomar bygger på föräldrasamverkan.

Senior- och juniorverksamhet

 Föreningens A-seniorer, Stockholm Monarchs och Stockholms Juniorlag deltar i serier på elitnivå. Om du väljer att inte spela på elitnivå finns möjlighet att spela baseboll i B-seniorlaget, Stockholm Bombers eller att delta i enbart motionsverksamhet. I Stockholm baseboll finns dessutom möjlighet att utvecklas som funktionär, ledare eller att delta i föräldragemenskapen och känna tillhörighet och ha trevligt i föreningen på så sätt.

Ungdomsverksamhet

Stockholm Baseboll och Softboll Klubb erbjuder verksamhet i baseboll från 5-6 års ålder för både flickor och pojkar.

Vår utgångspunkt är vår verksamhetsidé, vision och värdegrund. Vi bedriver barn- och ungdomsverksamhet på barns och ungdomars villkor. Vi har en växande ungdomsverksamhet där filosofin som råder är att verksamheten är till för alla och att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter.

Vi tränar året om, under sommartid och högsäsong ca 2-gånger per vecka. Under vintertid och lågsäsong ca 1–2 gång i veckan. Antal tillfällen varierar beroende av ålder. När det gäller de allra yngsta barnen så är det nödvändigt att föräldrarna är behjälpliga under tiden träningen pågår, och det krävs inga förkunskaper om baseboll.  Målsättningen för ungdomslagen är att få många matchtillfällen. Matchtillfällena är det bästa sättet att utveckla ungdomarnas kunskaper och färdigheter i baseboll.

Vår policy är att alla som tränar också ska få spela alla matcher, men baseboll är en idrott, som av säkerhetsskäl i vissa situationer, kräver ett visst mått av uppmärksamhet och fokus. Därför när det gäller de yngre barnen är det våra ledare som utifrån sin erfarenhet och sitt goda omdöme avgör när det är möjligt för dem att vara med och spela matcher. I tävlingsbestämmelserna för svensk baseboll och softboll finns, även där av säkerhetsskäl, vissa begränsningar som vi måste följa.

Från 13 års ålder, utifrån tränares goda omdöme, är det möjligt att i slutspel och i vissa turneringar frångå den tidigare nämnda matchpolicyn.

Spelarna ska ta sitt skolarbete på allvar och som ledare ska vi stötta spelare som behöver fokusera på skolan. Som ledare ska vi också stötta de spelare som vill hålla på med flera idrotter, ingen ska tvingas välja bort en sport.

 

Verksamhetsidé, värdegrund och vision

Stockholms Baseboll och Softboll Klubb arbetar utifrån följande verksamhetsidé, vision och värdegrund. Dessa har arbetats fram gemensamt i föreningen och visar vad föreningen står för gällande värderingar samt vilken inriktning vi vill ha på vår verksamhet. Allt vårt arbete och alla våra aktiviteter vilar på vår vision och värdegrund.

Verksamhetsidé

Stockholm Baseboll och Softboll Klubb är en familjär förening med elitambitioner. Vi erbjuder breddverksamhet i baseboll till barn och ungdomar, såväl pojkar som flickor, i åldern 5 – 19 år samt för herrar /damer från och med 20 års ålder.  Vi har elitförberedande verksamhet för såväl pojkar som flickor i åldern 13-15 år samt elitverksamhet inom baseboll från och med 16 års ålder. De som deltar ska ha möjlighet att utvecklas socialt i en gemenskap fylld av glädje, framgång och trivsel.

 Vision

Stockholm Baseboll och Softboll Klubb ska vara Sveriges ledande förening inom vårt förbund, såväl på som utanför spelplanen.

Värdegrund

 • Glädje och Gemenskap

Stockholms Baseboll och Softboll Klubb vill bedriva och utveckla en verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Detta förutsätter att föreningens verksamhet bedrivs i demokratisk anda där alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin egen verksamhet.  Föreningen värnar alla människors lika värde och alla som vill får vara med i föreningens verksamhet. All verksamhet i föreningen bygger på ideellt arbete.

 • Utveckling

Inom föreningen ska ges möjlighet till psykisk, fysisk och social utveckling, utifrån individens egna förutsättningar. Verksamheten ska präglas av en god kvalitet för alla som deltar. Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i verksamheten.

 • Rent spel

Föreningen ska visa respekt för sporten, dess regler, funktionärer och spelare. Att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och trakasserier såväl på som utanför planen.

Antidoping

Stockholm baseboll är vaccinerade mot doping och har en antidopingplan som finns att hämta på föreningens hemsida. Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från specialförbund, distriktsförbund, SISU idrottsutbildarna och enskilda idrottsföreningar. Ledare i Stockholm baseboll har ett ansvar att informera spelare på junior- och seniornivå om föreningens antidopingplan. Alla spelare har ett eget ansvar, med stöd av föreningens ledare, att ta reda på vilka regler som gäller.

Organisation

Stockholm Baseboll och Softboll Klubbs verksamhet bygger på ideellt arbete. Vi har en styrelse bestående av sju personer, samtliga valda vid årsmötet. Vi har dessutom ett antal coacher och ledare.

Har du frågor eller funderingar kring föreningen är du alltid välkommen att ringa eller maila någon av oss som sitter i styrelsen. Har du frågor kring ett speciellt lag eller verksamheten på ungdomssidan kontakta gärna de ledare och coacher som är knutna till respektive lag. Du hittar även information på vår hemsida www.stockholmbaseboll.com

Våra Ledare

Ledare och tränare har ett stort ansvar och en viktig roll inom vår förening. Att leda och fostra ungdomar, är betydelsefullt även för samhället i stort. Det är självklart att Stockholm Basebolls tränare ska föregå med gott exempel både på och utanför planen.
Ledare och tränare ska förmedla en positiv människosyn. Värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan. Ledare och tränare ska väljas med omsorg, vara väl informerade om vad Stockholm Baseboll står för samt vara goda förebilder och representanter för klubben och dess aktiva medlemmar.

 Ledare och tränare har som huvuduppgift att utöver sportslig utveckling och framgång verka för att målen; drogfri miljö, rent spel och juste uppträdande på och utanför planen, laganda, glädje och positiva upplevelser i alla sammanhang uppnås.

 Våra ledare är välutbildade och ledarna får fortbildning regelbundet. Många har en lång erfarenhet av att leda ungdomslag.  Föreningen verkar för att samtliga ledare ska genomgå SISU:s ungdomsledarutbildningar och övriga relevanta utbildningar i svenska baseboll och softboll förbundets egen regi. Målet är att vara minst två ledare/lag. Föreningen begär registerutdrag av Stockholm basebolls ledare och coacher.

Föräldrar och spelare

Föräldrar är en viktig resurs i vårt arbete med ungdomsverksamheten. Vi vill ha ett gott samarbete med föräldrarna och strävar efter en öppen dialog. Vår förhoppning är också att föräldrarna ska vara engagerade i sitt barns verksamhet och delta i arrangemang som syftar till att stödja ungdomsverksamheten. Vi är en förening som liksom många andra föreningar bygger vår verksamhet på ideellt arbete. Detta innebär att vi alla måste hjälpas åt med att driva verksamheten och att få in pengar till densamma. Du kan dessutom få något annat viktigt på köpet i form av gemenskapen och nöjet att umgås med andra vilket är en av de viktigaste ingredienserna i en förening.

Vill också passa på och informera om att det kan förekomma fotografering vid träningar och matcher. Dessa bilder används till hemsidan, informationsmaterial, sociala medier och verksamhetsberättelser. Om du som förälder inte vill att ditt barn ska vara med på bild i dessa sammanhang så informera styrelsen eller ledarna i ditt barns lag om detta.

För dig som förälder består insatsen av:

 • Närvara vid föräldramöten, kallade av ledare eller förening.
 • Att inom föräldragruppen bemanna följande funktioner om så krävs; tränare, lagledare/tävlingsansvarig, administration, materialansvarig, sponsoransvarig.

Några av dessa funktioner kan naturligtvis utgöra dubbla funktioner på en och samma ledare.

 • Att vid behov medverka i de av styrelsen uppsatta kommittéerna
 • Bistå tränarna vid träning med enklare sysslor som t ex att hålla ordning på ett träningsmoment
 • Hjälpa laget med de små tjänster de ber om, skjutsa till matcher, tvätta tröjor
 • Bemanna kiosken, vid lagets matcher eller föreningens egna evenemang som Näcken Cup eller företagssoftboll, enligt uppgjorda bemanningslistor. Alla föräldrar skall medverka.
 • Tar del av information som kommer från föreningen i form av brev, lappar och e-post, både direkt från föreningen och från det egna lagets ledare. Tänk på att svara på dessa utskick, då detta efterfrågas.

Detta vill vi att du som förälder ställer dig bakom:

 • Anmäler när ditt barn inte kan vara med på match eller träning.
 • Ser till att ditt barn kommer i tid samt att han/hon alltid har rätt utrustning med. Lär gärna barnen rätt hygien efter träning och match. Lär också barnen rätt kosthållning.
 • Följ så ofta som möjligt ditt barn till träning och match.
 • Låt föreningens ledare ansvara för barnet under match och träning. Din inbladning kan verka förvirrande för barnet.
 • Se domarens beslut som vägledande och kritisera inte hans/hennes beslut. Vi gnäller heller inte på egna spelare eller motståndare vid match.
 • Vi hejar och stöder vårt lag, såväl i medgång som i motgång. Fråga om matchen var spännande och rolig – inte bara om resultatet. Uppmuntra alla spelare i matchen – inte bara ditt eget barn.
 • Frågor och synpunkter tas upp med ledare på annan tid än när laget har match eller träning.

Det här vill vi att du som spelare ställer dig bakom:

 • Du ska vara en bra kompis, vi gnäller inte på varandra vare sig på träning eller på match. Se till att det råder en god kamratanda. Mobbning/psykning tolereras inte och hör inte hemma här.
 • Du ska lyssna på dina tränare och ledare.
 • Du ska vara rätt utrustad till match och träning.
 • Du ska komma i tid till träning och match.
 • Du ska lämna återbud då du inte kan medverka på träning eller match
 • Att använda ett vårdat språk och respektera kompisar, motståndare och domare
 • Droger och idrott hör inte ihop.
 • Ställa upp och hjälpa till på olika arrangemang som föreningen ordnar.
 • Du ska sköta ditt skolarbete.

Medlems- och spelaravgift

Medlemsavgiften är 100 kronor per person, och för en familj med flera medlemmar är maxbeloppet 300 kronor, då blir samtliga familjemedlemmar på samma adress medlemmar. För att delta i seriespel, cuper och träningar måste man vara medlem.

Klubben har som mål, att vi ska arbeta för att bli fler medlemmar.


Dessutom har vi en spelar/träningsavgift för dem som vill delta i träning och seriespel. Styrelsen har beslutat om träningsavgiften för 2022 ska vara oförändrad från

föregående år. I avgiften ingår:

 • Spelarlicens – Licensen är ett krav från Svenska Baseboll och Softboll Förbundet, för att få spela matcher och turneringar. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring via Folksam, klicka på länken för att läsa mer.  

Vid eventuell skada så anmäl denna till Folksam

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet  

 • Reseavgift – Inga extra avgifter tas ut för resor till bortamatcher och cuper. Kost och logi ingår inte. Milersättning utgår till dem som kör till matcherna under förutsättning att transporten krävs för att hela laget ska kunna samlas.
 • Inköp av gemensamt material
 • Anmälningsavgifter till serier och cuper
 • Möjlighet att delta i, av föreningen arrangerad träning och seriespel.

Spelaravgifterna (inklusive medlemsavgift på 100 kronor) för 2022 är beslutade till följande:

 • Seniorer 20 år och äldre (födda 2002 eller tidigare) 3000 kronor
 • Seniorer (födda 2002 eller tidigare) som enbart spelar i B-seniorer 2000 kronor
 • Seniorer (födda 2002 eller tidigare) som enbart tränar men inte deltar i seriespel. Motionslicens ingår 1000 kronor
 • Juniorer 16–19 år (födda 2003–2006) 2300 kronor
 • Ungdom, 13–15 år (födda 2007–2009) 1600 kronor
 • Ungdom, 12 år och yngre (födda 2010 och senare) 1600 kronor
 • U9, som inte deltar i så mycket matcher och cuper 1100 kronor
 • Motionsspel (enbart slowpitch på lokal nivå) 300 kronor

 

Spelaravgift och medlemsavgift ska betalas in på bankgironummer 5712–0982.

Önskar fler i familjen bli medlemmar, går det bra att betala in 100 kronor per person (max 300 kr per familj) och mejla namn, adress och personnummer till This is a mailto link Personnummer behöver vi till vårt medlemsregister. Glöm inte att ange namn och personnummer vid inbetalning.

När du kommer som ny i föreningen så har du möjlighet att prova på att träna baseboll 3–4 gånger innan du bestämmer dig och måste betala medlems- och spelaravgift. Du är även försäkrad under denna tid.  Vill du däremot delta i matcher och cuper direkt så måste du betala eftersom det krävs licens.

Föreningens bankgiro är 5712–0982. När du gör en inbetalning ange alltid namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Information
För att hålla dig uppdaterad på vad som händer i föreningen så kan du gilla vår officiella Facebook sida som heter Stockholm baseboll.  Information läggs även ut på Facebook sidorna för respektive lag i föreningen. Om du inte redan är medlem i någon grupp så ansök om att bli det i den grupp som är relevant för dig och/eller ditt barn. Grupperna är:

Stockholm baseboll U9/knatte

Stockholm baseboll U12

Stockholm baseboll U15

Stockholm baseboll Juniorer

Stockholm baseboll B Seniorer

Stockholm baseboll Seniorer

Information kan även fås via föreningens hemsida (www.stockholmbaseboll.com ) där vi försöker uppdatera aktuella händelser och evenemang. Här finns även föreningens styr- och policydokument och mycket annan information.

 

Än en gång Varmt Välkommen till Stockholms Baseboll och Softboll Klubb!

Väl mött på baseboll- och softbollplan

Yvonne Claesson

Ordförande

Uppdaterad: 16 MAR 2022 15:03 Skribent: Stockholm Baseboll
E-post: Adressen Gömd

Det här är baseboll:

 

Gilla oss på facebook:

Stockholm BSK i samarbete med:

 

 

 

MZ-plåt

 

 

 

 

 

En spänn om dan 

 

 

Banner_VK

 

 

Ange alt-text här.

 

MLB.com

 

Ange alt-text här.

Postadress:
Stockholms BSK - Baseboll och Softboll
Claesson, Tidagränd 8
12844 Bagarmossen

Kontakt:
Tel: +46736970142
E-post: info@stockholmbasebo...

Se all info